xem tuổi làm nhà năm 2038 cho nữ tuổi ất mùi

Xem tuổi làm nhà năm 2038 cho gia chủ tuổi Ất Mùi 2015 mạng nữ

Nếu cả ba yếu tố trên đều không bị phạm là tốt nhất, còn nếu phạm Tam Tai mà không phạm Kim Lâu, Hoàng Ốc thì cũng có thể chấp nhận được. Phạm vào Kim Lâu hoặc Hoàng Ốc thì tuyệt đối không nên tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mà nên đợi