Năm Sinh Con Cho Nữ Ất Mùi

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Ất Mùi 2015 và chồng 2014

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2014 Năm âm lịch: Giáp Ngọ Niên mệnh:Kim – Sa trung Kim (Vàng trong cát) Năm sinh của mẹ: 2015 Năm âm lịch: Ất Mùi Niên mệnh: Kim – Sa trung Kim (Vàng trong

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Ất Mùi 2015 và chồng 2013

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2013 Năm âm lịch: Quý Tỵ Niên mệnh:Thuỷ – Trường lưu Thuỷ (Nước giữa dòng) Năm sinh của mẹ: 2015 Năm âm lịch: Ất Mùi Niên mệnh: Kim – Sa trung Kim (Vàng trong

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Ất Mùi 2015 và chồng 2012

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2012 Năm âm lịch: Nhâm Thìn Niên mệnh:Thuỷ – Trường lưu Thuỷ (Nước giữa dòng) Năm sinh của mẹ: 2015 Năm âm lịch: Ất Mùi Niên mệnh: Kim – Sa trung Kim (Vàng trong

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Ất Mùi 2015 và chồng 2011

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2011 Năm âm lịch: Tân Mão Niên mệnh:Mộc – Tùng Bách Mộc (Gỗ Tùng Bách) Năm sinh của mẹ: 2015 Năm âm lịch: Ất Mùi Niên mệnh: Kim – Sa trung Kim (Vàng trong