xem tuổi làm nhà năm 2036 cho tuổi nam ất mùi 2015

Xem tuổi làm nhà năm 2036 cho gia chủ tuổi Ất Mùi 2015 mạng nam

Tam tai: Gia chủ tuổi Nam Ất Mùi 2015, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2036 tức năm Bính Thìn, như vậy sẽ vào không phạm tam tai. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2015 Năm sinh âm lịch: Nam Ất