xem tuổi làm nhà 2037 cho nam tuổi ất mùi 2015

Xem tuổi làm nhà năm 2037 cho gia chủ tuổi Ất Mùi 2015 mạng nam

Nếu cả ba yếu tố trên đều không bị phạm là tốt nhất, còn nếu phạm Tam Tai mà không phạm Kim Lâu, Hoàng Ốc thì cũng có thể chấp nhận được. Phạm vào Kim Lâu hoặc Hoàng Ốc thì tuyệt đối không nên tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mà nên đợi