chồng tuổi ất mùi 2015 và vợ 2015 thì nên sinh con năm nào

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Ất Mùi 2015 và vợ 2015

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2015 Năm âm lịch: Ất Mùi Niên mệnh:Kim – Sa trung Kim (Vàng trong cát) Năm sinh của mẹ: 2015 Năm âm lịch: Ất Mùi Niên mệnh: Kim – Sa trung Kim (Vàng trong