xem tuổi làm nhà 2035 cho nam tuổi ất mùi 2015

Xem tuổi làm nhà năm 2035 cho gia chủ tuổi Ất Mùi 2015 mạng nam

Sau khi làm lễ gia chủ (hoặc người được mượn tuổi nếu có) là người cầm cuốc bổ những nhát đầu tiên, trình với Thổ thần xin được động thổ, tiếp sau đó, mới cho thợ đào. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2015 Năm sinh âm lịch: Nam Ất Mùi