tuổi xây nhà

Xem tuổi làm nhà năm 2039 cho gia chủ tuổi Ất Mùi 2015 mạng nữ

Tam tai: Gia chủ tuổi Nữ Ất Mùi 2015, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2039 tức năm Kỷ Mùi, như vậy sẽ vào phạm tam tai. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2015 Năm sinh âm lịch: Nữ Ất Mùi

Xem tuổi làm nhà năm 2038 cho gia chủ tuổi Ất Mùi 2015 mạng nữ

Nếu cả ba yếu tố trên đều không bị phạm là tốt nhất, còn nếu phạm Tam Tai mà không phạm Kim Lâu, Hoàng Ốc thì cũng có thể chấp nhận được. Phạm vào Kim Lâu hoặc Hoàng Ốc thì tuyệt đối không nên tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mà nên đợi

Xem tuổi làm nhà năm 2037 cho gia chủ tuổi Ất Mùi 2015 mạng nữ

Các công đoạn Đổ mái, người mượn tuổi vẫn tiến hành thay gia chủ làm lễ, gia chủ tiếp tục tránh mặt. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2015 Năm sinh âm lịch: Nữ Ất Mùi 2015 Năm dự kiến khởi công: 2037 – Đinh Tỵ Việc chọn thời điểm xây

Xem tuổi làm nhà năm 2036 cho gia chủ tuổi Ất Mùi 2015 mạng nữ

Kim lâu: Năm 2036, gia chủ 22 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ không phạm kim lâu . Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2015 Năm sinh âm lịch: Nữ Ất Mùi 2015 Năm dự kiến khởi công: 2036 – Bính Thìn Việc chọn thời điểm

Xem tuổi làm nhà năm 2035 cho gia chủ tuổi Ất Mùi 2015 mạng nữ

Các công đoạn Đổ mái, người mượn tuổi vẫn tiến hành thay gia chủ làm lễ, gia chủ tiếp tục tránh mặt. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2015 Năm sinh âm lịch: Nữ Ất Mùi 2015 Năm dự kiến khởi công: 2035 – Ất Mão Việc chọn thời điểm xây

Xem tuổi làm nhà năm 2039 cho gia chủ tuổi Ất Mùi 2015 mạng nam

Hoàng ốc: Năm 2039, gia chủ 25 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ vào không phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Kiết là Tốt. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2015 Năm sinh âm lịch: Nam Ất Mùi 2015 Năm dự kiến khởi

Xem tuổi làm nhà năm 2038 cho gia chủ tuổi Ất Mùi 2015 mạng nam

Hoàng ốc: Năm 2038, gia chủ 24 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ vào phạm hoàng ốc vì có hoàng ốc nơi vào Hoang ốc là Xấu. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2015 Năm sinh âm lịch: Nam Ất Mùi 2015 Năm dự kiến khởi

Xem tuổi làm nhà năm 2037 cho gia chủ tuổi Ất Mùi 2015 mạng nam

Nếu cả ba yếu tố trên đều không bị phạm là tốt nhất, còn nếu phạm Tam Tai mà không phạm Kim Lâu, Hoàng Ốc thì cũng có thể chấp nhận được. Phạm vào Kim Lâu hoặc Hoàng Ốc thì tuyệt đối không nên tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà cửa, mà nên đợi

Xem tuổi làm nhà năm 2036 cho gia chủ tuổi Ất Mùi 2015 mạng nam

Tam tai: Gia chủ tuổi Nam Ất Mùi 2015, cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi. Năm dự kiến xây nhà là năm 2036 tức năm Bính Thìn, như vậy sẽ vào không phạm tam tai. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2015 Năm sinh âm lịch: Nam Ất

Xem tuổi làm nhà năm 2035 cho gia chủ tuổi Ất Mùi 2015 mạng nam

Sau khi làm lễ gia chủ (hoặc người được mượn tuổi nếu có) là người cầm cuốc bổ những nhát đầu tiên, trình với Thổ thần xin được động thổ, tiếp sau đó, mới cho thợ đào. Thông tin gia chủ cung cấp: Năm sinh dương lịch: 2015 Năm sinh âm lịch: Nam Ất Mùi