nam tuổi mùi khắc màu đá quý gì

Những loại đá quý hợp với người tuổi Ất Mùi 2015 nam mạng

Nam sinh năm này có bản mệnh thuộc mạng Mộc nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau:   Chuỗi hắc ngà trơn A+ 12 li S6251 mang lại may mắn – Năm sinh dương lịch: 2015 – Năm sinh âm lịch: Ất Mùi – Mạng: Nam – Cung Chấn Mệnh Mộc