giấc mơ thấy con Hàu

Tuổi Ất Mùi 2015 và những giấc mơ bắt đầu bằng chữ H

Còn nếu bạn mơ thấy vỏ sò hay vỏ hàu trong giấc mơ của bạn, thì có nghĩa rằng bạn sẽ thất vọng trong nỗ lực của mình để bảo đảm tài sản của người khác…. Khám phá ý nghĩa giấc mơ thấy Heo & ngủ nằm mơ thấy con Lợn đối với tuổi Ất