chọn năm sinh con cho vợ tuổi ất mùi 2015 và chồng 2014

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Ất Mùi 2015 và chồng 2014

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 2014 Năm âm lịch: Giáp Ngọ Niên mệnh:Kim – Sa trung Kim (Vàng trong cát) Năm sinh của mẹ: 2015 Năm âm lịch: Ất Mùi Niên mệnh: Kim – Sa trung Kim (Vàng trong